Để đáp ứng nhu cầu của thị trường. SSLIFE cần tuyển dụng các vị trí sau trong tháng 12/2018.

Hotline: 0908 362 188

  1. Trợ  lý giám đốc
  2. Nhân viên kinh doanh
  3. Thợ hàn inox
  4. Kê toán 
  5. Chuyên viên quản lý chi phí
  6. Nhân viên xuât nhập khẩu
  7. Nhân viên kiểm tra sản phẩm